Sla inhoud over

Handleiding bemiddelingsprocedures

In opdracht van het Bureau Commissies van Toezicht Midden-Nederland en het Kenniscentrum is een stageopdracht uitgevoerd om het bemiddelingsproces inzichtelijker te maken. Het eindproduct van de opdracht is een handleiding bemiddelingsprocedures. In deze handleiding is de situatie per 1 januari 2021 beschreven voor de klacht, grief en het sprekersbriefje. Ook bevat de handleiding een stappenplan voor de formele en informele bemiddeling. Tot slot is er een format bijgevoegd voor het vastleggen van de resultaten van de bemiddeling in een schriftelijke mededeling. De volledige handleiding is te vinden onder de achtergronddocumenten bij het dossier beklagprocedure