Sla inhoud over

RSJ publiceert advies aangaande ministeriële regelingen in verband met maatregelen Michael P.


De RSJ heeft het Advies ministeriële regelingen in verband met maatregelen Michael P. gepubliceerd. Hierin adviseert de RSJ de minister van Rechtsbescherming om ongewenste neveneffecten van de nieuwe regeling voor uitplaatsing van gedetineerden naar een instelling voor forensische zorg te gaan monitoren. Ook adviseert de RSJ de relatie tussen de directeuren die betrokken zijn bij de uitplaatsing en verlening van verlof en de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden nader toe te lichten.

Lees hier het nieuwsbericht van de RSJ.