Sla inhoud over

Intrekken Sanctiekaart Gevangeniswezen per 1 juli 2021

Op 11 juni 2021 heeft DJI het Kenniscentrum CvT geïnformeerd over haar besluit om de sanctiekaart Gevangeniswezen per 1 juli 2021 in te trekken. Vanaf 1 juli 2021 wordt het sanctiebeleid gebaseerd op een persoonsgerichte benadering binnen de kaders van de Pbw.

In mei 2019 zijn de eerste stappen gezet naar intrekking van de sanctiekaart en met de inwerkingtreding van de Wet Straffen en Beschermen op 1 juli 2021 gebeurt dat volledig. Bij het opleggen van een disciplinaire straf moet er sprake zijn van maatwerk,  kijkend naar de persoon van de gedetineerde, naar de (ontstane) situatie in de inrichting/afdeling, het regime, een eventueel slachtoffer, etc. Daarbij komt het altijd aan op een goede, deugdelijke motivering van de sanctie, aldus DJI.