Sla inhoud over

Update dossiers en twee bestaande dossiers verplaatst

In mei 2021 hebben de volgende dossiers disciplinaire straffen, middelengebruik, onderwijs en vorming ter beschikking gestelden, ordemaatregelen, verblijf in een jeugdinrichting en verlof een update gehad.

Daarnaast zijn de dossiers nachtdetentie en Scholing- en trainingsprogramma (STP) als separate dossiers verwijderd en toegevoegd aan het dossier verblijf in een jeugdinrichting.