Sla inhoud over

nieuw RSJ-advies en WODC-rapport

RSJ-advies ‘ministeriële regelingen n.a.v. Wet straffen en beschermen'
De RSJ heeft op 1 april 2021 het Advies ministeriële regelingen n.a.v. Wet straffen en beschermen aan de minister voor Rechtsbescherming uitgebracht. De RSJ heeft zorgen over de voorgestelde wijzigingen omdat deze kunnen leiden tot een aantasting van de rechtspositie van gedetineerden bij de verlening van kortdurend en langdurend re-integratieverlof en re-integratieverlof voor extramurale arbeid. De RSJ doet in het advies enkele aanbevelingen om de regelingen aan te passen.
Tevens is er een bijbehorend nieuwsbericht gepubliceerd.

WODC-rapport ‘Werken aan werk. Een evaluatie van penitentiaire arbeid’
In opdracht van het WODC is een evaluatie van de penitentiaire arbeid uitgevoerd. Gedetineerden die tijdens detentie arbeid verrichten waar vaardigheden voor nodig zijn achten de kans groter dat zij na detentie werk vinden dan gedetineerden die arbeid verrichten waar geen vaardigheden voor nodig zijn(productiewerk). Voor een substantieel deel van de gedetineerden is productiewerk echter de enige optie, vanwege achterblijvende motivatie en cognitieve vermogens. Van dit soort werk kan niet verwacht worden dat dit bijdraagt aan de kans op werk na detentie.
Klik hier voor het rapport.
Klik hier voor de samenvatting.
Klik hier voor het nieuwsbericht.