Sla inhoud over

RSJ advies 'Wijziging verlofregeling TBS'

De RSJ heeft advies uitgebracht over de voorgenomen wetswijziging van artikel 17 van de ‘Verlofregeling TBS’. De voorgenomen wijziging houdt in dat de huidige maatregel 'één jaar geen verlof' na ongeoorloofde afwezigheid tijdens een verlof of verdenking van een strafbaar feit, wordt afgeschaft.

De RSJ is in beginsel positief over de voorgenomen wijziging, die aansluit bij eerder uitgebrachte adviezen. De RSJ adviseert om aan het eerste lid van artikel 17 van de Verlofregeling TBS toe te voegen dat de officier van justitie in beginsel binnen een termijn van twee maanden een vervolgingsbeslissing neemt. Na deze termijn kan opnieuw verlof worden aangevraagd. Dit voorkomt een (te) lange onderbrekingvan de mogelijkheid tot verlof, en daarmee een stagnatie van de behandeling en resocialisatie, voorkomen in die gevallen dat de officier van justitie niet spoedig tot vervolging overgaat.


Lees hier het uitgebrachte advies. Het nieuwsbericht van de RSJ is hier te lezen.