Sla inhoud over

Inspecties houden zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen

Als afsluiting van het meerjarig traject waarin de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: Inspecties) gericht onderzoek uitvoerden op de thema’s personele bezetting en veranderde doelgroep in de JJI’s en bijbehorende scholen, is op 15 januari 2021 namens de drie Inspecties een brief met bevindingen gestuurd aan de Hoofddirecteur van DJI dhr. G.J.C.M. Bakker.

De Inspecties blijven zich zorgen maken over de Justitiële Jeugdinstellingen (JJI’s) en bijbehorende scholen ondanks de verbeteringen die deze op diverse terreinen hebben gerealiseerd. De inspecties zien nog steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel. Daardoor schort het ook aan de interne veiligheid, melden zij aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze jeugdinstellingen. 
Klik hier voor het bijbehorende nieuwsbericht. 

Op 5 maart 2021 heeft Minister Dekker van Rechtsbescherming de monitor van de drie Inspecties over de JJI's en bijbehorende scholen naar de Tweede Kamer gestuurd. Klik hier voor de Kamerbrief met reactie.