Sla inhoud over

Herziening en nieuwe naam voor dossier 'TBS en BOPZ klachtenregelingen'

Het Kenniscentrum heeft lange tijd het dossier ‘TBS en BOPZ klachtenregelingen gehad’. Nu de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) in 2020 is komen te vervallen, is dit dossier herzien. Hierbij is gekeken naar de in 2020 in werking getreden Wet forensische zorg (Wfz), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Deze herziening vroeg om een nieuwe naam voor het dossier, dat nu ‘Forensische zorg en klachtenregelingen’ heet. In dit dossier wordt ingegaan op de verschillende locaties waar forensische zorg wordt verleend, de verschillende titels op grond waarvan mensen in deze locaties verblijven en, tot slot, de verschillende klachtenregelingen die open staan voor personen in de forensische zorg. Hierbij worden de klachtenregelingen uit de Bvt, de Wvggz, de Wzd en de Wkkgz besproken.


Klik hier om het dossier te lezen.