Sla inhoud over

Nieuw dossier 'arrestanten' toegevoegd

In februari 2021 is een nieuw dossier over arrestanten toegevoegd. In dit dossier vindt u informatie over arrestanten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Arrestanten bij DJI zijn een specifieke groep gedetineerden die niet moet worden verward met arrestanten bij de politie. In dit dossier wordt onder andere uitgelegd wat de achtergrond is van deze speciale doelgroep, wie arrestanten zijn, waar zij verblijven en wat hun rechten zijn.

Klik hier om het dossier te bekijken.