Sla inhoud over

Training secretarissen Belgische beklagcommissies

Twee jaar geleden is het Kenniscentrum Commissie van Toezicht benaderd door de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (hierna: CTRG) in Brussel om een presentatie te geven in het Belgische Parlement over de instelling van commissies van toezicht en beklagcommissies, dat in grote lijnen is geënt op het Nederlandse systeem. Dit is het begin geweest van interessant en leerzaam intercollegiaal contact.

Sinds 24 april 2019 oefent de CTRG op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit en vanaf 1 september 2019 ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land. Tevens coördineert hij het werk van de Commissies van Toezicht. De CTRG legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.
De Commissies van Toezicht voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de CTRG. 

In januari 2020 zijn de ondervoorzitter en een lid van de CTRG op bezoek geweest bij het bureau CvT Midden Nederland om inzicht te krijgen in alle werkzaamheden van de secretaris en administratie van de beklagcommissie.  Dit ter voorbereiding van de inwerkingtreding van het beklagrecht en de aanstelling van beklagcommissies per 1 oktober 2020.

In dat kader heeft secretaris en redactielid van het Kenniscentrum CvT Angelique Gill op 15 en 16 september 2020 in Leuven coronaproof een training gegeven aan de nieuwe secretarissen van de beklagcommissies en de CTRG. Zij werd hierbij de eerste dag vergezeld voor CvT-lid en beklagvoorzitter Raymond Swennenhuis. Zij hebben tijdens deze opleiding informatie gegeven over de klachtenprocedure in Nederland, die als voorbeeld heeft gediend voor de procedure in België en dus veel gelijkenissen vertoont. Ook zijn er veel tips en tricks verstrekt over de voorbereiding van de dossiers, de praktische organisatie van zittingen, de rol van de secretaris en voorzitter tijdens een zitting, en het opbouwen en schrijven van beslissingen. Op basis van deze training en de tips is door de Belgische juristen een draaiboek uitgewerkt voor het verloop van de zitting, wat uiteindelijk als leidraad voor de klachtencommissies kan dienen. Door de Belgische collega’s is deze opleiding als een ware inspiratie voor de juristen ervaren en zijn de Nederlandse collega’s hartelijk bedankt voor hun openheid en enthousiasme.