Sla inhoud over

RSJ-advies "Coronamaatregelen DJI"

Op 9 oktober 2020 heeft de RSJ het advies ‘Coronamaatregelen DJI’ openbaar gemaakt. Het advies is op 30 september 2020 uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

De RSJ maakt zich zorgen over de stagnatie van behandelingen en resocialisatietrajecten van justitiabelen in tijden van corona. Dit raakt namelijk niet alleen de belangen van ingeslotenen, maar ook de veiligheid van de samenleving. De RSJ benadrukt dat bij een tweede golf alle inspanningen erop moeten zijn gericht om resocialisatie door te laten gaan.

De RSJ komt in het advies aan de hand van vier thema’s tot een aantal aanbevelingen over het naleven van de RIVM-maatregelen, de stagnatie van resocialisatie en behandeling, het toezicht door onafhankelijke instanties en lessen voor de toekomst.

Klik hier voor het advies en het bijbehorende nieuwsbericht.