Sla inhoud over

Herziene Europese gevangenisregels per 1 juli 2020

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft een aanbeveling aangenomen die de Europese gevangenisregels van 2006 actualiseert. De regels, die de belangrijkste wettelijke normen en principes bevatten met betrekking tot het beheer van de gevangenissen, het personeel en de behandeling van gedetineerden en die een wereldwijde referentie zijn op dit gebied, vormen een leidraad voor de 47 lidstaten van de Raad van Europa in hun wetgeving, beleid en praktijken.

De herziening heeft betrekking op de regels voor het bijhouden van informatie over gedetineerden en het beheer van hun dossiers, de behandeling van vrouwelijke gevangenen, vreemdelingen, evenals het gebruik van speciale hoge beveiligings- of veiligheidsmaatregelen, zoals de scheiding van gevangenen van andere gevangenen , eenzame opsluiting, instrumenten van terughoudendheid, de noodzaak om te zorgen voor een adequaat niveau van het gevangenispersoneel, inspectie en onafhankelijk toezicht.

De aanbeveling regelt meer in detail de eenzame opsluiting (d.w.z. meer dan 22 uur per dag opgesloten zitten zonder zinvol menselijk contact). Beslissingen over deze maatregel moeten altijd als laatste redmiddel worden genomen en er moet rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand van de gedetineerde. Vanwege het zeer negatieve effect dat een dergelijke maatregel kan hebben op iemands fysieke en mentale gezondheid, moet deze worden opgelegd voor een strikt gespecificeerde periode, die zo kort mogelijk moet zijn.

De herziene regels bepalen dat staten in hun nationale wetgeving de maximale periode moeten vastleggen waarvoor eenzame opsluiting kan worden opgelegd. Bovendien moeten de betrokken gedetineerden dagelijks worden bezocht door de gevangenisdirecteur of een bevoegd lid van het gevangenispersoneel, evenals door de arts.

De herziene Europese gevangenisregels zijn 1 juli 2020 inwerkinggetreden. 

Klik hier voor meer informatie (let op, de herziene Europese gevangenisregels zijn alleen in het Engels beschikbaar.)