Sla inhoud over

Aanscherping toetsingskader promoveren en degraderen

Per 1 oktober 2020 wordt het toetsingskader promoveren en degraderen aangescherpt. Met deze meetlat wordt het gedrag van gedetineerden beoordeeld. Wanneer een gedetineerde gewenst gedrag laat zien, kan hij of zij promoveren naar het plusprogramma of daarin blijven. Ongewenst gedrag kan leiden tot niet promoveren of tot degraderen naar het basisprogramma.

Het aangescherpte kader kent meer waarde toe aan de inspanningen van de gedetineerde voor re-integratie en resocialisatie. Daarnaast is een categorie ontoelaatbaar gedrag opgenomen. Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie uit het plusprogramma of geen recht op promotie voor minimaal 6 weken. Ontoelaatbaar gedrag is bijvoorbeeld drugsgebruik, ontvluchtingspoging, fysieke agressie of ernstige bedreiging.

Voor de informatiepagina promoveren en degraderen, klik hier.
Klik hier voor het informatieblad promoveren en degraderen.