Sla inhoud over

Adviesrapport RSJ Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen

In het Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen worden nadere regels gesteld aan deelname aan het penitentiair programma, het toekennen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en het formuleren van voorwaarden in dat verband, de gegevensverwerking voor het detentie en re-integratieplan en het actualiseren van de regeling inzake het dagprogramma. De RSJ heeft op 14 september 2020 advies uitgebracht over dit Uitvoeringsbesluit. Het advies is hier te vinden.