Sla inhoud over

Twee nieuwe RSJ-adviezen "Reparatiewet Wvggz en Wzd" en "Verplicht financieel toezicht"

De Raad voor de Sanctietoepassing en Jeugdbescherming (RSJ heeft twee nieuwe adviezen uitgebracht, de adviezen "Reparatiewet Wvggz en Wzd" en "Verplicht financieel toezicht".

In de Reparatiewet met betrekking tot de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapten cliënten (Wzd) wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van reguliere ggz-patiënten die tijdelijk in een instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden (tbs-kliniek) worden geplaatst. Daarnaast zijn enkele aandachtspunten opgenomen om de Reparatiewet en de bijbehorende toelichting verder te verduidelijken.
Klik hier voor het advies.

In het RSJ-advies "Verplicht financieel toezicht" aan de Minister voor Rechtsbescherming staat dat het goed is dat de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheden verkent om het strafrecht in te zetten voor verplicht financieel toezicht op justitiabelen. Wel moet eerst vaststaan dat het noodzakelijk is om een nieuwe wet te maken. Het advies bevat overwegingen over juridische en gedragskundige aspecten.
Klik hier voor de samenvatting van het RSJ-advies "Verplicht financieel toezicht.