Sla inhoud over

WODC Pilotstudie P.I. Nieuwegein "Leefklimaat en stress in detentie"

In de periode september 2017 tot september 2019 is er door en in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in P.I. Nieuwegein onderzoek verricht naar de relatie tussen leefklimaat en stress bij gedetineerden en bij penitentiair inrichtingswerkers. 

Dit WODC-onderzoek richt zich op de relatie tussen leefklimaat en stress bij gedetineerden en bij penitentiair inrichtingswerkers. Uit zelfrapportage zijn er aanwijzingen dat de ervaren stress bij een deel van het personeel en de gedetineerden relatief hoog is. Er is echter geen significant effect gevonden van het experimentele leefklimaat op zelfgerapporteerde stress of psychische klachten of op de concentraties van het stresshormoon cortisol in het haar van gedetineerden of penitentiair inrichtingswerkers. Het rapport laat aan de hand van wetenschappelijke literatuur en aanbevelingen zien hoe een biopsychosociaal perspectief concreet bij kan dragen aan de signalering van schadelijke stress en het ontwikkelen van (preventieve) interventies tegen deze schadelijke stress in detentie.

Klik hier voor het nieuwsbericht van het WODC. Het volledige rapport is via deze link te lezen.