Sla inhoud over

Adviesrapport RSJ 'Langdurig in de tbs'

Verschillende knelpunten zorgen ervoor dat een deel van de tbs-gestelden langdurig in tbs-klinieken verblijft zonder dat er enig perspectief is op door- of uitstroom. Tbs-klinieken worstelen met deze groep.
Dat staat in het advies van de RSJ 'Langdurig in de tbs', dat is uitgebracht aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).
 
De RSJ adviseert om de knelpunten op te lossen door de generieke maatregelen die professionaliteit en maatwerk beperken, zoals de regel ‘één jaar geen verlof’, af te schaffen. Ook moet de directe verantwoordelijkheid van de Minister bij individuele verlof- en voortgangsbeslissingen heroverwogen worden. Daarnaast is het beter als tbs-gestelden al na een derde van hun detentie kunnen starten met de tbs-behandeling.
 
Volgens de RSJ is het bovendien van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in personele capaciteit en structureel budget. Tevens is het essentieel dat een reëel beeld gegeven wordt van het tbs-stelsel. De tbs-klinieken worden geadviseerd continu te investeren in een positieve relatie met de politiek en de media.
De RSJ adviseert verbreding van de huidige LFPZ (voorheen: ‘longstay’) tot een ‘pauze- of perspectief-voorziening’ met een lage behandeldruk. Dit voorkomt dat tbs-gestelden soms meerdere malen worden overgeplaatst naar andere klinieken.
 
De zorgconferenties die DJI organiseert voor langdurig tbs-gestelden ziet de RSJ als een positieve ontwikkeling. Deze kunnen ook ingezet worden bij vroege stagnatie en gebruikt worden om de behoefte aan door- en uitstroomplaatsen te inventariseren. Via het inkoopbeleid kan de nodige innovatie van nieuwe voorzieningen gefaciliteerd worden.
 
Het gehele rapport, een samenvatting hiervan en de bijbehorende infographic zijn te lezen op de website van de RSJ.