Sla inhoud over

Advies conceptwetsvoorstel Reparatiewet forensische zorg

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel Reparatiewet forensische zorg. Zij constateert dat het conceptwetsvoorstel bepalingen bevat die van betekenis zijn voor de persoonlijke levenssfeer van patiënten in de forensische zorg. Daarnaast zijn er onduidelijkheden omtrent de rechtspositie van patiënten die in een andere instelling verblijven dan hun titel doet vermoeden. De RSJ adviseert het conceptwetsvoorstel op enkele punten aan te apssen en vraagt bij sommige punten om een nadere toelichting.

Klik hier voor het Advies conceptwetsvoorstel.