Sla inhoud over

Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire centra, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra

In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het eerst in alle penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en de forensisch psychiatrische centra dergelijke jaargesprekken gevoerd. Een van de conclusies is dat het voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra moeilijk is voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden en te behouden.

De instellingsrapporten vindt u hier.