Sla inhoud over

Rapport Nationale ombudsman "Grenzen aan vreemdelingenbewaring"

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf.

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam -vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem- met dit regime.

Naar aanleiding van het onderzoek naar hoe dit regime in de praktijk werkt, maakt de Nationale ombudsman zich zorgen over het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het gebrek aan privacy en in het bijzonder het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf. Veranderingen zijn dringend nodig om de verblijfsomstandigheden voor de bewoners nu al sterk te verbeteren en hun veiligheid en die van het personeel te vergroten.

Naast de gedane aanbevelingen in het rapport, wil de Nationale ombudsman graag in gesprek over deze lastige situatie waarmee de directie van het detentiecentrum Rotterdam te maken heeft. Hiervoor nodigt hij betrokken beleidsmakers en uitvoerders van vreemdelingenbewaring graag uit.

Het gehele rapport met de aanbevelingen is te lezen op de website van de Nationale ombudsman.
Tevens is er een samenvatting van het rapport beschikbaar.