Sla inhoud over

Adviesrapport RSJ 'Spanning in detentie'

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een advies uitgebracht over ‘spanning in detentie’. Spanning in detentie ontstaat daar waar praktijk, regels, beleid en maatschappelijke opvattingen niet (voldoende) op elkaar aansluiten of elkaar tegenwerken. Dit kan ertoe leiden dat rechten in het gedrang komen en het bereiken van strafdoelen in gevaar komt.

Het rapport inclusief toelichting van de RSJ is hier te vinden.