Sla inhoud over

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB)

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming. 

Met dit wetsvoorstel wil de regering de tenuitvoerlegging van straffen versnellen en alle relevante partners beter informeren. Ook bevat dit voorstel de termijnen waarbinnen het vonnis moet zijn verstrekt aan de minister (het Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB), zodat snel met de ten uitvoerlegging kan worden gestart. Daarnaast krijgt de minister de bevoegdheid om onherroepelijke geldboetevonnissen onder de € 340,- te beëindigen. Tenslotte wordt het nu ook mogelijk om gerechtelijke mededelingen langs elektronische weg te doen.

Klik hier voor het hele nieuwsbericht.