Sla inhoud over

Sluiting JJI Via Het Keerpunt en JJI Het Poortje Juvaid per 2020/2021

Op 28 juni 2019 heeft Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij een aantal besluiten neemt met consequenties voor alle Justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland. Het doel hiervan is meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen in de toekomst.

De Minister wil hiermee toewerken naar een stelsel waarbij, na een gerichte screening op basis van risicotaxatie-instrumenten, jongeren in een kleinschalige voorziening (KV) dan wel een landelijk specialistische voorziening [1] (LSV) geplaatst kunnen worden. Ook wordt ingezet op het versterken van de synergie met jeugdhulp door de bewegingen naar kleinschaligheid van gesloten jeugdhulp en JJI’s te combineren.

Dit houdt in dat het aantal plaatsen afgebouwd wordt en JJI Via Het Keerpunt sluit per 2020. JJI Het Poortje Juvaid sluit per 2021. Daarnaast verhuist Forensisch Centrum Teylingereind in 2021 van hun huidige locatie naar de naastgelegen nieuwbouw. De leegstaande JJI locatie zal vervolgens worden afgestoten wat bijdraagt aan het reduceren van overcapaciteit. De overgebleven JJI’s (Forensisch Centrum Teylingereind, JJI Lelystad en de Rijks JJI) krijgen de opdracht zich de komende jaren gefaseerd om te vormen tot een LSV. Tot slot komen er, naast de huidige KV in Amsterdam vier nieuwe KV’s in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord en Zuid bij.[1]: Een KV is een plaats waar jeugdigen dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een laag beveiligingsniveau en veel aandacht voor zorg en dagbesteding. Jongeren komen in een LSV als zij niet regionaal geplaatst kunnen worden vanwege delictgerelateerde redenen, onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re) beveiligingsnoodzaak.