Sla inhoud over

Inwerkingtreding gewijzigde Beginselenwetten (o.a. beklagcommissie vervoer DV&O en bemiddeling) en Sr t.a.v. strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen

Op 3 april jl. is de Wet tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard (Stb. 2019, 141) aangenomen.

De artikelen IIIa tot en met IV van deze Wet treden in werking met ingang van 1 mei 2019.

Inwerkingtreding wetgeving beklagcommissie voor het vervoer en bemiddeling onbekend

De datum van inwerkingtreding van de overige artikelen, waaronder de instelling van een beklagcommissie voor het vervoer door DV&O en bemiddeling is tot op heden onbekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zal een nader nieuwsbericht volgen.

Bemiddeling bij gevangeniswezen

De wijziging van de Pbw met betrekking tot de bemiddeling (artikel 59a, artikel 61, artikel 62 en artikel 63) vraagt speciale aandacht, omdat dit onderdeel nieuw is voor het gevangeniswezen.

Bij CvT’s binnen Jeugd en Forzo instellingen is met een soortgelijke werkwijze al ervaring opgedaan.


Er zijn door de Landelijk coördinator van het Kenniscentrum vragen uitgezet bij DJI en de RSJ over de meest passende landelijk aanbevolen uitvoeringspraktijk bij deze nieuwe wetgeving. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal een nader nieuwsbericht volgen.


Inwerkingtreding wetgeving omtrent de strafbaarstelling van het binnenbrengen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen onbekend.

Op 21 mei 2019 is de Wetswijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34982) aangenomen.

Deze wet is op 1 november 2019 in werking getreden.