Sla inhoud over

Herijkte sanctiekaart 2019

Sanctiebeleid gevangeniswezen
De Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van DJI heeft wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de sanctiekaart gevangeniswezen.


Binnen het gevangeniswezen is de afgelopen jaren gewerkt met een sanctiekaart waarbij per gedraging een maximale disciplinaire straf was geformuleerd. Dit maximum was soms smaller dan de kaders van de Pbw. Het doel was met name om het sanctiebeleid binnen de diverse GW-inrichtingen meer te uniformeren.


Herijkte sanctiekaart
De Directeur Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring heeft besloten dat de sanctiekaart op termijn binnen het gevangeniswezen volledig wordt afgeschaft. De toenemende verharding en toename van geweld tegen personeel en bij gedetineerden onderling en de aanwezigheid van contrabande vraagt om ‘maatwerk’. De persoonsgerichte onderbouwing is dan, uiteraard binnen de kaders van de Pbw, de kern van het werk en moet alle relevante motivering bevatten en de beslissingen kunnen dragen.


Omdat volledige afschaffing op dit moment nog niet opportuun wordt geacht, is een herijkte sanctiekaart 2019 gepresenteerd. De wijziging is ingegaan op 20 mei 2019.