Sla inhoud over

RSJ-advies Conceptwetsvoorstel Invoeringswet USB

De RSJ heeft geadviseerd over de voorgenomen afschaffing van de executieverjaringstermijnen voor volwassenen en jeugdigen. Ook is er geadviseerd over de wijzigingen die gaan over het stroomlijnen van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) met de maatregel terbeschikkingstelling (TBS).

Het afschaffen van de executieverjaringstermijnen heeft tot gevolg dat een opgelegde straf of maatregel, opgenomen in een rechterlijke uitspraak of strafbeschikking, in beginsel altijd ten uitvoer kan worden gelegd. De RSJ vindt dat in de eerste plaats de focus moet worden gelegd op het verbeteren van het executieproces. Omdat het afschaffen mogelijk neveneffecten met zich mee zal brengen, wordt geadviseerd om het afschaffen van de executieverjaring te evalueren. RSJ adviseert daarnaast om de executieverjaring voor overtredingen en misdrijven waarbij het jeugdstrafrecht is toegepast in stand te houden.

Met het stroomlijnen van de maatregelen pij met tbs wordt geen inhoudelijke wijziging van de pij-maatregel beoogd. Volgens de RSJ leidt dit echter tot een aantal fundamentele wijzigingen die niet in een invoeringswet thuishoren. In ieder geval acht de RSJ het van belang dat de pedagogische grondslag en de mogelijkheid van maatwerk behouden blijven.


Klik hier voor het volledige advies.