Sla inhoud over

RSJ-advies gegevensverstekking weigerende observandi

Verdachten van ernstige misdrijven weigeren soms mee te werken aan psychiatrisch onderzoek dat dient om vast te stellen of er sprake is van een geestelijke stoornis. Met de regeling voor de verplichte verstrekking van medische gegevens over weigerende observandi wil de minister relevante informatie over de geestelijke gesteldheid van de verdachte achterhalen. Artsen en gedragswetenschappers die de weigerende observandus eerder hebben behandeld, zijn verplicht het volledige medische dossier aan een multidisciplinaire commissie over te dragen. Volgens de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bestaat er echter onvoldoende noodzaak tot overdracht van het volledige behandeldossier. De RSJ onderschrijft het uitgangspunt van de minister de regeling alleen als uiterste middel in te zetten.

Klik hier voor het volledige advies.