Sla inhoud over

Opleidingsaanbod 2019 voor leden van de Commissie van Toezicht

Vakbekwaamheid staat hoog in het vaandel bij DJI. Ook voor uw vakmanschap als lid van de Commissie van Toezicht hebben wij specifiek opleidingsaanbod ontwikkeld. Dat kan bestaan uit bijscholing, het bespreken van actuele casuïstiek, het afstemmen en bespreken van procedures en de geldende regelgeving. In dit bulletin vindt u het actuele aanbod op een rij.

 

OI DJI: specialistische opleider

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen wij bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en onze ketenpartners. Ons team van specialistische opleiders en productontwikkelaars staat middenin de detentiepraktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt.

 

Regulier aanbod

Deze opleidingen zijn gericht op het vakmanschap van leden van de Commissie van Toezicht: 
- Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden

- Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus

- Penitentiaire beginselenwet voor nieuwe leden CvT

- Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden

- Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus

- Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor nieuwe leden CvT

                                                                                                                                      
In de Opleidingsgids DJI zijn inhoud, opzet en duur van de opleidingen beschreven.

Prijs: centraal gefinancierd

 

Masterclass Penitentiair recht (17 mei en 3 oktober 2019)

In deze masterclass leert u alles over de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak binnen het penitentiair recht. Centraal staat relevante, actuele casuïstiek op basis van recente uitspraken van de beroepscommissie van de RSJ die afwisselend klassikaal en in groepsverband wordt besproken. Aansluitend volgt uitleg over de werkelijke uitspraak van de beroepscommissie en de motivatie. Deelnemers kunnen, voorafgaand aan en tijdens de masterclass, ook zelf een casus inbrengen. Deze masterclass is afgestemd op leden van de Commissie van Toezicht die werkzaam zijn in het gevangeniswezen, detentiecentra en de Forensische Zorg. Voorzitters van de beroepscommissies verzorgen de masterclass met ondersteuning van secretarissen van de RSJ.

De masterclass vindt plaats op 17 mei 2019 (locatie Den Haag) en 3 oktober 2019 (locatie volgt) van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Prijs: €50,- per persoon

 

Wat betekent centraal gefinancierd?

Het genoemde reguliere aanbod wordt centraal gefinancierd. Onder de noemer 'Vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven' heeft de hoofddirectie DJI het OI gevraagd om in samenwerking met DJI-onderdelen te onderzoeken welke opleidingen essentieel zijn voor het werken binnen DJI. Hieruit is een reeks DJI-specifieke opleidingen gekomen die de medewerkers uitrust met de voor DJI-vakmanschap vereiste kennis en beroepsvaardigheden. Dit palet opleidingen wordt centraal georganiseerd door het OI en centraal gefinancierd door het hoofdkantoor DJI. Inrichtingen ontvangen hiervoor geen factuur.

 

Aanmelden

Wanneer u zich voor een opleiding uit het reguliere aanbod wilt aanmelden, kunt u dit het beste doen via de directie van de PI waar u werkzaam bent. De directie of een gemandateerde van de PI kan u individueel of in een groep aanmelden. Voor de aanmelding in de inschrijfmodule is namelijk een DJI-account nodig.

Voor de masterclass Penitentiair recht kunt u zich aanmelden met het bijgaande formulier. Mail dit vervolgens naar servicepunt@dji.minjus.nl. Aanmelden voor de masterclass van 17 mei 2019 kan tot uiterlijk 5 april 2019.

 

Meer informatie: www.oidji.nl