Sla inhoud over

RSJ-advies conceptregeling strafonderbreking vreemdelingen

Bij de overweging al dan niet strafonderbreking te verlenen aan illegale gedetineerde vreemdelingen zou altijd eerst onderzocht moeten worden of strafoverdracht mogelijk en opportuun is. Dit schrijft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een advies aan de Minister voor Rechtsbescherming met betrekking tot de conceptregeling strafonderbreking voor vreemdelingen.

Ook acht de Raad het wenselijk dat een centrale sturing op de strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke belangen plaatsvindt.

Klik hier voor het volledige advies.