Sla inhoud over

RSJ-advies 'Gedetineerden met psychische problematiek'

De Afdeling advisering van de RSJ (hierna: de Afdeling) heeft een kort en ongevraagd advies uitgebracht over de psychische zorg voor gedetineerden. Hierover heeft de RSJ in 2012 uitgebreid geadviseerd. De aanleiding om hierover nogmaals te adviseren is dat ondanks de bereikte verbeteringen in het stelsel van zorgverlening, in de praktijk nog aanzienlijke knelpunten bestaan. Dit beeld baseert de Afdeling op gesprekken met professionals in het veld en recente publicaties. Gezien het belang van goede zorg, zowel vanuit de zorgplicht van uw ministerie als vanuit het perspectief van maatschappelijke veiligheid, acht de Afdeling een blijvende inzet op verbetering noodzakelijk en beoogt zij hieraan met dit advies een bijdrage te leveren.

Klik
hier voor het volledige advies.