Sla inhoud over

RSJ-advies inzake 'Conceptwetsvoorstellen Wetboek van Strafvordering Boek 3 t/m Boek 6'

De Afdeling advisering focust in haar advies op de rechtspositie van jeugdigen en jongvolwassenen en personen met een psychische stoornis, een verstandelijke dan wel fysieke beperking of een ziekte.

De Afdeling is positief over de wettelijk versteviging van de rol voor de ouders of voogd in het strafproces, het voornemen de (audiovisuele) registratie van verhoren van minderjarigen van een wettelijke grondslag te voorzien, de beoogde rechtsbijstand aan 12-minners indien dwangmiddelen aan de orde zijn en de versterking van de procedurele rechten aan verdachte jongvolwassenen en hun ouders. Tevens onderschrijft zij het streven van de wetgever ervoor te zorgen dat een verdachte in strafvorderlijke zin geen nadeel ondervindt van zijn psychische stoornis, verstandelijke of fysieke beperking.


Klik hier voor het volledig advies en de samenvatting.