Sla inhoud over

RSJ-advies: Ontwikkelingen en Knelpunten bij Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) constateert dat forensisch psychiatrische afdelingen (fpa’s)* en klinieken (fpk’s)** vanwege de toegenomen zwaarte van de problematiek van de patiënten, nog onvoldoende zijn toegerust om te kunnen voldoen aan de veranderde zorgbehoefte.

De stelselwijziging in de forensische zorg, die vanaf 2008 geleidelijk vorm heeft gekregen, heeft (samen met andere wet- en regelgeving) het positieve resultaat opgeleverd dat veel meer justitiabelen met psychiatrische problematiek toegang vinden tot forensische zorg. Tegelijkertijd spelen verschillende problemen die de behandeling van justitiabelen in fpk’s en fpa’s onder druk zetten. De RSJ doet aanbevelingen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en aan het forensisch zorgveld om deze knelpunten op te lossen.

Klik
hier voor het volledige persbericht en advies.