Sla inhoud over

Drie nieuwe RSJ-adviezen

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een drietal nieuwe adviezen uitgebracht.


Klik hier voor het Advies wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Klik hier voor het Advies Besluit forensische zorg in samenhang met de Besluiten Verplichte ggz en Zorg en dwang.

Klik hier voor het Advies Plaatsing van jeugdigen met strafrechtelijke en jeugdigen met civielrechtelijke titel in gesloten voorzieningen.