Sla inhoud over

RSJ-advies: EU richtlijn Jeugd

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te adviseren over het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de EU richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (2016/800/EU).

Deze EU richtlijn hangt samen met vier eerdere EU richtlijnen die alle betrekking hebben op de versterking van procedurele rechten van verdachten in strafprocedures. De RSJ is positief over de vertaling van de EU richtlijn in het conceptwetsvoorstel en doet enkele suggesties voor aanpassingen.

De RSJ richt zich in dit advies op de volgende onderwerpen:

- recht op rechtsbijstand;
- recht op medisch onderzoek;
- recht op informatie;
- vrijheidsbeneming 16- en 17-jarigen;
- uitvoering in de praktijk.

Klik hier voor het volledige persbericht en advies.