Sla inhoud over

Symposium 'Levenslang'

Ter gelegenheid van het afscheid van mr. dr. Wiene van Hattum van de RUG, en het 10-jarig bestaan van Stichting Forum Levenslang, zal op vrijdag 6 april 2018 het Symposium “Levenslang” plaatsvinden in het Harmoniecomplex, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 te Groningen.

In een dagvullend programma zal vanuit internationaal en nationaal perspectief de oplegging en de tenuitvoerlegging van de levenslange straf in Nederland tegen de achtergrond van de uitspraken van het EHRM door diverse gerenommeerde sprekers worden belicht. De aspecten vergelding en humane tenuitvoerlegging zullen vanuit diverse invalshoeken aan de orde worden gesteld.

Kosten: € 25,- incl. warme lunch, en € 125,- voor wie gebruik wil maken van de PE/PO-administratie. Advocaten, artsen en gedragsdeskundigen: de RUG verstrekt een bewijs van deelname.

Inschrijving: Door aanmelding bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie, strcri@rug.nl, en overmaking van € 25,- resp. € 125,- op rekeningnummer NL94ABNA0468822275 van projectnr: 160/180104.

Er is plaats voor 100 personen.