Sla inhoud over

Advies RSJ: concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen

De Afdeling advisering van de RSJ heeft op 15 juni 2017 een advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen. 
 

De Afdeling is in beginsel positief over de strafbaarstelling van het in een justitiële inrichting of afdeling daarvan binnenbrengen van voorwerpen, waarvan het bezit binnen die inrichting of afdeling verboden is. De Afdeling is negatief over de voorgenomen strafbaarstelling van het binnenbrengen van (niet verboden) voorwerpen in strijd met de daarvoor geldende procedures zoals die zijn vastgelegd in huis- en afdelingsregels.

Meer informatie en het integrale advies vindt u hier.