Sla inhoud over

Twee nieuwe RSJ-adviezen

Reclassering in een veranderende omgeving
De Afdeling advisering van de RSJ heeft op 1 juni 2017 een advies uitgebracht over reclassering aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In dit advies onderschrijft de RSJ dat reclassering bijdraagt aan resocialisatie en maatschappelijke re-integratie van justitiabelen, met name door het voorbereiden en uitvoeren van in de samenleving ten uitvoergelegde sancties.

Meer informatie en het integrale advies vindt u hier.

Advies concept wetsvoorstel Boeken 1 en 2 Wetboek van Strafvordering
De wetsvoorstellen met betrekking tot Boek 1 en Boek 2 van het Wetboek van Strafvordering (WSv) maken deel uit van de modernisering van het gehele WSv. In dit advies gaat de Afdeling advisering vooral in op de wijzigingen inzake de toepassing van de voorlopige hechtenis en op de positie van het slachtoffer.

Meer informatie en het integrale advies vindt u hier.