Sla inhoud over

Landelijke richtlijnen

Hieronder vindt u een viertal landelijke richtlijnen:

RSJ standaardbedragen tegemoetkomingen, d.d. 10 februari 2014

Drugsontmoedigingsbeleid en verslavingszorg gevangeniswezen, d.d. 10 december 2014 

Landelijke sanctiekaart, 2016
DJI: De landelijke sanctiekaart is ontworpen om te komen tot een uniformering van de sanctierichtlijnen binnen de penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De sanctiekaart fungeert als richtlijn, met behoud van de discretionaire bevoegdheid van de sanctiebevoegden in de penitentiaire inrichting. Dit houdt in dat lokale sanctiebevoegden te allen tijde de mogelijkheid hebben om gemotiveerd af te wijken van deze richtlijn.


Herijkte sanctiekaart 2019
DJI: Datum inwerkingtreding is 20 mei 2019.