Sla inhoud over

Update lopende wetsvoorstellen

Afgelopen maand is het overzicht lopende wetsvoorstellen geüpdatet.

Diverse wetsvoorstellen van dit overzicht staan thans op de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer op 18 april 2017. Dit houdt in dat over de (verdere) behandeling eerst kan worden besloten na het aantreden van een nieuw kabinet.

Op deze lijst staan ook de “Wijziging van de Pbw, Bvt en Bjj’ en de ‘Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’ waarin het beklagrecht ten aanzien van het vervoer door DV&O wordt geregeld. Dit betekent dat de Commissie van Toezicht bij DV&O thans nog niet bevoegd is tot het behandelen van klachten.