Sla inhoud over

RSJ: Levenslanggestrafte gedetineerde in beginsel binnen drie maanden met verlof

Op de website van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is de eindbeslissing gepubliceerd, waarin de beroepscommissie het beroep van een levenslanggestrafte tegen de afwijzing van incidenteel verlof gegrond heeft verklaard. Dat betekent dat de levenslanggestrafte met verlof mag. Betrokkene is bijna 25 jaar gedetineerd en heeft een gratieverzoek lopen. Deelname aan resocialisatieactiviteiten, waaronder verlof, is van belang voor de beoordeling van het gratieverzoek. Uit de recent verrichte onderzoeken komen geen contra-indicaties voor verlof naar voren. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat het nu niet langer redelijk is om betrokkene verlof te onthouden. Voorbehoud is wel dat uit de nog te verwachten rapportages van de behandeling van betrokkene geen belemmeringen of risico’s naar voren komen die aan het verlenen van verloven, waaronder ook het eerste incidenteel verlof, in de weg staan.

Hierbij de link om direct het gehele nieuwsbericht te lezen met daarin de eindbeslissing.