Sla inhoud over

Klachtenoverzicht 2016 in cijfers

Alle commissies van toezicht in het land maken voor de registratie van klachten gebruikt van KLAVER (Klachten Volg- en Registratiesysteem). Het Kenniscentrum publiceert jaarlijks op basis van de gegevens uit KLAVER klachtenoverzichten van het voorgaande jaar in cijfers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten inrichtingen (detentiecentra, jeugd, TBS en volwassen), de onderwerpen van de klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgedaan. De cijfers zijn niet te herleiden tot een specifieke inrichting.

De cijfers over 2016 zijn inmiddels beschikbaar en in te zien nadat u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie van toezicht waarvan u lid bent.