Sla inhoud over

Voorzieningenrechter: Staat moet duidelijkheid geven over voorwaarden gratie voor levenslang gestrafte

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft 14 april 2017 bepaald dat de Staat duidelijk dient te maken aan welke eisen een levenslang gestrafte moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratie. De man zit al dertig jaar gedetineerd. Hij heeft al vijf keer eerder om gratie verzocht maar dat is tot nu toe altijd afgewezen. Het zesde gratieverzoek is nog in behandeling en daarop is nog niet beslist. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de staat duidelijk moet aangeven wat er concreet van de levenslang gestrafte wordt verwacht en waar hij aan toe is. Dit maakt niet dat na het geven van deze duidelijkheid hij door middel van het verlenen van gratie in vrijheid zal worden gesteld, aldus de voorzieningenrechter.

De levenslang gestrafte had ook gevorderd dat het gratieverzoek voor nader advies aan de Hoge Raad dan wel aan het Hof voorgelegd moet worden en dat zijn advocaat uitgenodigd dient te worden voor overleg over resocialisatie en het opstellen van een stappenplan. Deze vorderingen zijn afgewezen.

Hierbij de link naar het gehele vonnis.