Sla inhoud over

Landelijke sanctiekaart 2016

DJI heeft in 2016 een landelijk geldende sanctiekaart opgesteld. In dit overzicht worden voor bepaalde gedragingen bepaalde sancties voorgeschreven.

DJI geeft hierover zelf aan:
De landelijke sanctiekaart is ontworpen om te komen tot een uniformering van de sanctierichtlijnen binnen de penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De sanctiekaart fungeert als richtlijn, met behoud van de discretionaire bevoegdheid van de sanctiebevoegden in de penitentiaire inrichting. Dit houdt in dat lokale sanctiebevoegden te allen tijde de mogelijkheid hebben om gemotiveerd af te wijken van deze richtlijn.

Hierbij het document: Landelijke sanctiekaart 2016.