Sla inhoud over

Praktijkgerichte basiscursus penitentiair recht - 31 mei 2017

Op woensdag 31 mei 2017 van 18.00 tot 21.00 uur wordt op de VU te Amsterdam de praktijkgerichte basiscursus penitentiair recht gegeven.

Als leerdoel staat het volgende omschreven:
Na het volgen van deze cursus is een (beginnend) lid van de CvT op de hoogte van de wijze waarop de rechtspositie van de gedetineerde is geregeld. Een gedetineerde heeft rechten en plichten, deze zijn geregeld in de Pbw. De Pbw draagt de directeur o.a. de zorg op voor gedetineerden maar geeft de directeur ook vergaande bevoegdheden, waaronder het beperken van (grond)rechten van gedetineerden. Doel van de cursus is dat  leden van de CvT, maar ook strafrechtadvocaten, weten wat de zorgplicht van de directeur inhoudt, op welke  wijze de rechten van gedetineerden beperkt kunnen worden en op welke wijze rechten van gedetineerden daadwerkelijk geëffectueerd kunnen worden. Deze cursus levert een bijdrage  aan het in de praktijk kunnen toepassen van deze kennis.