Sla inhoud over

CPT rapport verschenen over bezoek aan Nederland mei 2016

Het rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) is op 19 januari 2017 verschenen. In het rapport gaat het CPT in op de situatie van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd. Het CPT is positief over de dalende populatie van gedetineerden in Nederland. De bezochte penitentiaire inrichtingen waren in goede staat en niet overbevolkt. Het CPT heeft veel klachten ontvangen over het eten en doet de aanbeveling dat gedetineerden zelf kunnen koken. De basis activiteiten zijn over het algemeen goed, al kan onderwijs programma's verbeterd worden. Er zijn zorgen over de bezuinigingen waardoor de bibliotheekvoorzieningen sluiten. Het CPT geeft aan dat dokters een meer actieve rol in de medische procedure dienen te krijgen. Het CPT adviseert de regering op korte termijn de noodzakelijke wetgevende en administratieve maatregelen te nemen om levenslanggestraften een duidelijke  rechtsgang te bieden. 

De regering beraadt zich nog op een reactie op het rapport. Hierbij de brief van de staatsecretaris.

Om het gehele rapport in te zien, klik hier.