Sla inhoud over

Het rapport Derde evaluatie Bvt is gepubliceerd

Sinds 1997 is de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet regelt de interne rechtspositie van tbs-gestelden. De beginselenwet bepaalt dat binnen drie jaar na inwerkingtreding en vervolgens iedere vijf jaar verslag moet worden uitgebracht aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het nu gepubliceerde, rapport wordt verslag gedaan van het derde onderzoek ter evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt).

Voor het derde onderzoek zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Dient de in de Bvt neergelegde interne rechtspositie en de actuele uitvoeringspraktijk daarvan de doelstelling van een evenwichtige verhouding tussen de dimensies van beveiliging, behandeling en rechtsbescherming?
2. Is de Bvt als interne rechtspositieregeling voldoende berekend op het toekomstige landschap van de Forensische zorg?

Uit het onderzoek zijn knelpunten geconstateerd en worden aanbevelingen gedaan. Om het gehele onderzoek in te zien dan wel de samenvatting, klik hier.