Sla inhoud over

Update dossiers en nieuwe circulaire

Afgelopen maand is weer een tweetal dossiers geüpdatet, te weten het dossier Vreemdelingenbewaring en het dossier Kiesrecht. In het dossier Vreemdelingenbewaring is een link opgenomen naar de voorlichtingsfilm gemaakt door DJI over vreemdelingenbewaring.

Voorts is op het Kenniscentrum de circulaire Arbeidsvrije dagen 2017 geplaatst.