Sla inhoud over

Rapport SPT over bezoek aan Nederland, reactie staatssecretaris en RSJ & jaarverslag 2015 NL NPM

Van 28 tot en met 31 juli 2015 heeft het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (SPT) een adviserend bezoek gebracht aan het Nederlandse NPM. De bevindingen zijn vastgelegd in een aan de regering uitgebracht rapport, gedateerd 16 maart 2016. Hierin zijn aanbevelingen gedaan in de richting van het NPM en de (preventieve) werking ervan. De staatssecretaris heeft op 26 september 2016 op dit advies gereageerd.

Naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris, waarin hij aangeeft dat hij van mening is dat de huidige NPM-organisatie ervoor zorgt dat voldaan wordt aan de OPCAT-verplichtingen, heeft de RSJ op 4 november 2016 laten weten dat hij "geen specifieke NPM-gerelateerde activiteiten in gang zal zetten, noch als NPM-organisatie verantwoording zal afleggen."  De RSJ geeft aan dat het aan de staatssecretaris is om te beoordelen "wat het beëindigen van de NPM-gerelateerde activiteiten en verantwoording betekent voor de aanwezig van de RSJ als NPM-organisatie.". Klik hier voor de link naar de gehele brief van de RSJ aan de staatssecretaris, gedateerd 4 november 2016.

Voorts heeft het Nederlandse NPM een jaarverslag over het jaar 2015 gepubliceerd. Hierin zijn de bevindingen van het afgelopen jaar vastgelegd. In het dossier internationale wet- en regelgeving kunt u meer informatie vinden over het NPM.