Sla inhoud over

RSJ neemt tussenbeslissing in beroep inzake verlof voor levenslanggestrafte

De RSJ heeft op 31 augustus 2016 een tussenbeslissing genomen in een beroep inzake verlof voor een levenslanggestrafte. De RSJ heeft bepaald dat een levenslang gestrafte gedetineerde voor incidenteel verlof in aanmerking moet kunnen komen, voordat 25 jaar van zijn detentietijd zijn verstreken en niet pas na het verlopen van die termijn na zijn veroordeling.

De beroepscommissie heeft nog niet definitief op het beroep, omdat zij eerst wil kennisnemen van het resocialisatieplan dat de staatssecretaris moet maken naar aanleiding van een vonnis van de Haagse voorzieningenrechter van 10 augustus 2016 (zie hieromtrent een eerder nieuwsbericht op deze site: Voorzieningenrechter: Staat moet levenslang gestrafte deel laten nemen aan resocialisatieactiviteiten). Bovendien wil de beroepscommissie weten wat het Openbaar Ministerie met inachtneming van de belangen van slachtoffers en nabestaanden in de gratieprocedure zal adviseren.

Het volledige nieuwsbericht van de RSJ en de tussenbeslissing vindt u hier.