Sla inhoud over

Voorzieningenrechter: de Staat moet levenslang gestrafte deel laten nemen aan resocialisatieactiviteiten

Op 10 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de staat een levenslang gestrafte deel moet laten nemen aan resocialisatieactiviteiten. Volgens de voorzieningenrechter moet na een periode van uiterlijk 25 jaar worden beoordeeld hoever de resocialisatie van een levenslang gestrafte is gevorderd. Voor die beoordeling is relevante informatie nodig. Deze informatie betreft de persoon van de veroordeelde en de mogelijkheden van resocialisatie die hem zijn geboden. Op basis van deze gegevens moet worden bezien of het voortduren van zijn levenslange gevangenisstraf gerechtvaardigd is. De voorzieningenrechter acht resocialisatieactiviteiten dus onmisbaar om tot de vereiste herbeoordeling te komen. Hij volgt hiermee de lijn van Europese rechtspraak en een recent arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:1325) (zie nieuwsbericht).

Welke activiteiten aan hem moeten worden aangeboden hangt af van de inhoud van het resocialisatieplan, aldus de voorzieningenrechter. In het resocialisatieplan wordt door deskundigen aangegeven welke resocialisatieactiviteiten noodzakelijk zijn om hem voor te bereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving. De Staat moet binnen tien dagen beginnen met het opstellen van dit plan.

Voor de gehele uitspraak van de voorzieningenrechter, klik hier.